ÇEVRE ATIK VE ENERJİ POLİTİKASI

ÇEVRE ATIK VE ENERJİ POLİTİKASI

Ulaşmak istediğimiz VİZYONUMUZ;

Çevreye karşı duyarlılığa önem vererek, Kaliteyi ve insan sağlığını temel ilke olarak gören ve geliştiren, ekip ruhu ve anlayışı ile çalışan, insan kaynakları, bina -teçhizat ve laboratuvarları ile kurumsal yapılanmasını tamamlamış, bu çalışmaları uluslararası kuruluşlarca belgelenmiş, örnek bir kuruluş olmak.


ÇEVRE VE ATIK YÖNETİMİ için tüm personelin takip edeceği İLKELERİMİZ;
 • Her zaman Dürüst olmak,
 • Şeffaf olmak,
 • Temiz olmak,
 • İşini yaparken israf etmemek,
 • Daima kendisini karşıdakinin yerine koyarak hareket etmek,
 • Makinasını, ürettiği kumaşı, arkadaşlarını ve çevresini düşünmek,
 • Çevre, sağlık ve İş güvenliği konularında alınan kararlara ve talimatlara uymak,

POLİTİKAMIZ;
 • Hammadde, su ve enerjiyi etkin bir şekilde kullanarak atık ve kimyasal kullanımını minimum seviyeye indirmek,
 • Tüm faaliyet ve makinelerimizin risk analizlerini yaparak, bunların, çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak,
 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik konularındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Üretim süreçlerimizde ortaya çıkan tehlikeli atıklarımızı lisanslı kuruluşlarda bertaraf ettirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın çevre, sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirilmesi için eğitimler ve çeşitli faaliyetler düzenlemek,
 • Temin ettiğimiz her türlü malzeme ve hizmetin, Çevre ve iş Güvenliği Yönetim Sistemimize uyumlu olmasını sağlamak,
 • Muhtemel acil durumlar ve is kazalarını, oluşmadan önlemek,
Kürşat KABASAKAL
Genel Müdür