ENERJİ POLİTİKASI

ENERJİ POLİTİKASI

Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, faaliyetleri ve hizmetleri ulusal mevzuatlara uygun olarak enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla;


  • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini sürekli yükseltmeyi,
  • Enerji verimliliği hususunda eğitim ve deneyimleri sürekli artırılan çalışanlar ve iletişime açık yönetim anlayışı ile yönetim sisteminde sürekli gelişimi ve iyileşmeyi sağlamayı,
  • Ulusal mevzuatları takip etmeyi ve gerekliliklerine uymayı,
  • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamayı,
  • Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
  • Enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için firmanın genelinde başta çalışanlar olmak üzere gerekli kaynakları sağlamayı,
  • Enerji kapsamındaki amaç ve hedefleri oluşturmayı, gözden geçirmeyi ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmekteyiz.