İK POLİTİKASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKASI

Çalışanlarımızın yeteneklerini keşfeden, geliştiren, yenilikçi uygulamalarıyla tercih edilen bir işveren markası olmak.


İnsan Kaynakları olarak hedefimiz, Dokuboy’un vizyonunu ve misyonunu gerçekleştirecek insan kaynağının planlamasına, yetenek ve becerilerinin gelişimine, kariyer ve performans yönetimlerine ve mutluluklarına katkı sağlayacak kaynakları sunmaktır.


Bu hedef doğrultusunda İnsan Kaynakları politikamızın temel esasları aşağıda belirtilmiştir:

  • Çalışanların nitelik ve nicelik yönünden planlamasını yapmak, pozisyona ve kurum kültürüne uygun çalışanlar istihdam etmek
  • Çalışanların işe uyumunu, yeteneklerini ve yetkinliklerini geliştirecek eğitim planları ve programlar oluşturmak
  • Çalışanların performansını, verimliliğini ve etkinliğini ölçerek en üst düzeye çıkaracak sistemler oluşturmak ve geliştirmek
  • Çalışanların yeteneklerini keşfedecek uygulamalar ile kariyer, kişisel ve sosyal gelişimlerini sağlayacak herkese eşit ölçüde fırsat tanıyan gelişim planları ve programları oluşturmak
  • Çalışanların bağlılık ve isteklerini artıracak uygulamalar ile moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutacak aktiviteler geliştirmek
  • Çalışanların mutluluğunu önceleyen politikalar ve uygulamalar geliştirmek
  • Çalışanların sosyal hak ve olanaklarını genişletecek sistemler ve uygulamalar geliştirmek
  • Firmanın, organizasyonel gelişimi ve ilerlemesi için sistemler ve programlar geliştirmek
  • Çalışanlar arasında işbirliğini ve iletişimi artıracak aktivite ve organizasyonlar geliştirmek